Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Mer hälsa för pengarna under 2013

Under förra året tog TLV ytterligare steg för att patienter i Sverige ska få ut mesta möjliga hälsa för de pengar som satsas på läkemedel, apotek och tandvård. Detta framgår av vår årsredovisning.

Här är några exempel på vad vi har utfört under 2013. TLV har:

  • beslutat om över 40 nya läkemedel i högkostnadsskyddet, 
  • granskat läkemedel som redan ingår i högkostnadsskyddet. Granskningarna frigör mer än 50 miljoner kronor per år,
  • lämnat flera redovisningar till regeringen om hälsoekonomisk granskning av medicintekniska produkter och klinikläkemedel,
  • tillsammans med Läkemedelsverket tagit fram ett informationsmaterial om det generiska utbytet för att bidra till en tryggare situation för patienten kring bytet, 
  • påbörjat en ”apotekssatsning” i syfte att förenkla och förbättra dagens system för generiskt utbyte,
  • beslutat om formerna för ett stöd för apotek i glesbygd så att patienter har tillgång till läkemedel oavsett var i landet man bor,
  • beslutat om en ny tandvårdsföreskrift som innebär att fler åtgärder subventioneras,
  • inlett en ny fas i TLV:s utveckling. Myndigheten växer tack vare att regeringen ger oss nya uppdrag, bland annat när det gäller en utvecklad prissättning av läkemedel, och ökat förtroende. Under året fick vi också en ny generaldirektör, Sofia Wallström. 

Sidinformation


Publicerad
21 februari 2014