Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Apoteken tjänar mer än beräknat på parallellimporterade läkemedel

Apotekens möjligheter att tjäna pengar på parallellimport av läkemedel har blivit väsentligt mycket större än förväntat. Det visar en analys som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket gjort. Totalt bedöms apoteken ha tjänat in drygt en miljard kronor på parallellimport under 2012.

För att stimulera marknaden fick apoteksaktörerna rätt att förhandla inköpspriserna på parallellimporterade läkemedel i samband med omregleringen av marknaden 2009. Denna extra intjäningsmöjlighet bedömdes öka apotekens vinster med uppemot 100 miljoner kronor.

– Nu visar vår bedömning att förtjänsten blivit betydligt högre, drygt en miljard kronor, säger Svante Rasmuson, som dock vill peka på att apotekens totala kostnadsutveckling inte har analyserats i denna rapport.

Rapporten är en del i TLV:s analys av lönsamheten på apoteksmarknaden och ingår i arbetet med att se över handelsmarginalen för apoteken, vilket är en del av den ersättning som apoteken får för att expediera läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. Kommande steg i arbetet är att bedöma apoteksmarknadens totala lönsamhet genom att bland annat titta på kostnadsutvecklingen på marknaden och försäljningen av handelsvaror och receptfria läkemedel.


Fakta om parallellimport

  • Efter omregleringen av apoteksmarknaden fick apoteksaktörerna en ny lagstadgad intjäningsmöjlighet genom rätten att förhandla inköpspriser på original och parallellimporterade läkemedel utan generisk konkurrens.
  • Parallellimport innebär att ett läkemedel köps in i ett land och importeras till ett annat för försäljning.
  • Priserna på receptförskrivna läkemedel varierar mellan EU:s medlemsländer och förtjänsten skapas då importen sker från länder med lägre pris och säljs i länder med högre pris.
  • Kravet för parallellimport inom EU är att läkemedel ska vara godkänt av myndighet i respektive land eller av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

Sidinformation


Publicerad
24 mars 2014