Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Subventionen för MS-läkemedlet Copaxone begränsas

TLV har omprövat subventionen av läkemedel som innehåller interferon beta och glatirameracetat. Preparaten används vid behandling av multipel skleros (MS). Priserna på de dyraste interferon beta-preparaten har sänkts och kvarstår i högkostnadsskyddet. Copaxone (glatirameracetat) kvarstår också i högkostnadsskyddet, men med begränsning.

- Begränsningen innebär att Copaxone subventioneras till patienter som inte nått behandlingsmålen med interferon beta-preparat, eller när interferon beta inte är ett lämpligt alternativ, säger Ebba Gregory, ansvarig utredare på TLV.

TLV bedömer att det medicinska underlaget inte visar någon skillnad i medicinsk effekt på skov och sjukdomsprogression mellan läkemedlen. Den vetenskapliga dokumentationen visar inte heller att det finns några påtagliga skillnader i biverkningsprofil mellan interferon beta-preparaten Rebif, Avonex, Betaferon och Extavia.

Däremot skiljer sig biverkningsprofilen åt mellan interferon beta-preparaten och Copaxone. Copaxone innehåller en annan verksam substans och har en annan biverkningsprofil. Därför bedömer TLV att Copaxone får kvarstå i högkostnadsskyddet till nuvarande pris men med en begränsning.

- Prissänkningarna kommer att frigöra minst 70 miljoner kronor årligen i förmånskostnader givet nuvarande försäljningsvolymer, säger Ebba Gregory, ansvarig utredare.

Avonex förfylld spruta samt injektionsflaska utesluts

TLV kommer att utesluta Avonex förfylld spruta och Avonex injektionsflaska eftersom de är cirka 30 procent dyrare än de billigaste interferon-beta preparaten,  Betaferon och Extavia.

Däremot kommer Avonex injektionspenna även i fortsättningen att subventioneras eftersom företaget sänkt priset på denna produkt.

Sidinformation


Publicerad
9 maj 2014