Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Förbrukningsartiklar på ny plats

Nu hittar du information om subvention av förbrukningsartiklar under fliken ”Medicinteknik” här på tlv.se.

Medicinteknik är ett stort område med produkter som används inom alla delar av hälso- och sjukvården och kan omfatta allt från plåster till IT-beslutsstöd. Vi driver ett projekt, medicinteknikprojektet, där vi gör hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter.

Ett mindre område inom medicinteknik är förbrukningsartiklar, där vi avgör vilka förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskyddet och fastställer produktens försäljningspris. Vi gör även omprövningar där vi granskar förbrukningsartiklarna för att se om de ska kvarstå inom förmånssystemet eller inte. Tidigare hade förbrukningsartiklar en egen flik i översta menyn här på tlv.se men har nu alltså flyttat in under den nya rubriken Medicinteknik.

Sidinformation


Publicerad
21 maj 2014