Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nya regler för att sänka priset på vissa äldre läkemedel börjar gälla 1 november

Den 1 juli 2014 trädde nya regler i kraft som bland annat ger Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) rätt att sänka priserna för vissa läkemedel som är äldre än 15 år.

TLV remitterade i juni 2014 ett förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om prissättning av vissa äldre läkemedel. Enligt förslaget ska priset på produkter vars ålder överstiger 15 år sänkas med 7,5 procent. Dessa föreskrifter börjar gälla den 1 november 2014.

De första prissänkningarna enligt 15-årsregeln träder ikraft den 1 januari 2015 och de berörda företagen meddelas redan nu. En preliminär lista över vilka produkter som berörs finns nu publicerad på sidan för 15-årsregeln. Länk hittar du till höger.

Sidinformation


Publicerad
11 september 2014