Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Kommande lagändring medför ändring i TLV:s föreskrifter

Under sommaren 2014 beslutade riksdagen att farmaceuters möjlighet att i vissa fall motsätta sig utbyte av läkemedel ska införas i lagen om läkemedelsförmåner m.m. från och med den 1 januari 2015. Denna bestämmelse förs in i 21 § tredje stycket 2, som just nu reglerar patienters möjligheter att motsätta sig utbyte av läkemedel eller att välja ett annat utbytbart läkemedel. Reglerna som rör patienterna flyttas till 21 § tredje stycket 3.

De allmänna råden till 9 och 10 §§ i TLV:s föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m. innehåller en hänvisning till bestämmelsen om patienters möjligheter att motsätta sig utbyte av läkemedel enligt 21 § tredje stycket 2 lagen om läkemedelsförmåner m.m.

För att innehållet i TLV:s föreskrifter ska förbli oförändrat planerar TLV att ändra hänvisningen så att den i stället gäller 21 § tredje stycket 3 lagen om läkemedelsförmåner m.m. Ändringen planeras att träda i kraft den 1 januari 2015, så att den sammanfaller med ändringen i lagen om läkemedelsförmåner m.m.

Sidinformation


Publicerad
18 september 2014