Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Föreskrifter träder ikraft för prissänkning av äldre läkemedel, ”15-årsregeln”

Den 1 november börjar nya regler att gälla för prissättning av vissa äldre läkemedel. Regeländringen baseras på ändringar i förmånslagen och innebär att TLV kommer att sänka priset på läkemedel med 7,5 procent när de blir äldre än 15 år. Den första prissänkningen sker den 1 januari 2015. Avsikten är att bidra till en mer kostnadseffektiv läkemedelsanvändning i Sverige.

Föreskrifterna gäller de läkemedel som är äldre än 15 år med ingen eller svag generisk konkurrens.

Nya priser 1 januari på 350 läkemedel

De första prissänkningarna träder ikraft den 1 januari 2015 och berör cirka 100 företag med sammanlagt omkring 350 olika läkemedel. Se länk till höger på sidan för mer information om de läkemedel som berörs av de nya reglerna.

Här finns också övrig information om reglerna samt tidpunkter som berörda företag behöver tänka på.

Nya priser också i juni och december 2015

Framöver kommer TLV besluta vid två tillfällen per år om nya priser för läkemedel som blir äldre än 15 år. Nya priser träder ikraft i juni och december för de produkter som berörs. Inför besluten kommer TLV att kontakta berörda företag.


Fakta om prissänkningar för vissa äldre läkemedel

Hösten 2013 tecknade regeringen en överenskommelse med Läkemedelsindustriföreningen, LIF, om prissänkningar på vissa läkemedel som är äldre än 15 år. Överenskommelsen innebar att priserna sänktes den 1 januari 2014 på en mängd receptbelagda läkemedel som introducerades i Sverige 1998 eller tidigare. Detta skedde genom ett åtagande från den forskande läkemedelsindustrin. Från den 1 januari 2015 genomförs prissänkningar två gånger per år utifrån förändringar i TLV:s föreskrifter.

Sidinformation


Publicerad
3 oktober 2014