Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV överklagar inte Cerezyme

TLV har nu analyserat domen och vi kommer inte att överklaga. I kammarrättens dom framgår i huvudsak att TLV i stället för att utesluta Cerezyme borde ha sänkt priset. Kammarrätten delar dock TLV:s uppfattning om att läkemedlet inte får kosta hur mycket som helst.

Det har gått lång tid sedan vårt beslut om Cerezyme fattades den 8 mars 2012. Det främsta skälet till att vi inte överklagar är att vi sedan dess har ett uppdrag att utveckla den värdebaserade prissättningen och att kammarrättsdomen inte medför något principiellt hinder i det avseendet. Vi för en dialog med landstingen om hur vi ska hantera läkemedel som Cerezyme. Cerezyme används vid behandling av Gauchers sjukdom.

Fakta Gauchers sjukdom

Gauchers sjukdom är en ärftlig enzymbristsjukdom som leder till en rad symtom såsom förstorad lever och mjälte, skelettpåverkan med smärtor och benskörhet, blodbrist och risk för blödningar. Sjukdomen bedöms leda till tillstånd som har hög svårighetsgrad.

Sidinformation


Publicerad
29 oktober 2014