Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Plan för att utreda statsstöd till apotek i glesbygd överlämnad

Glesbygdsbidraget till apotek ska skapa förutsättningar för en god tillgång till läkemedel och farmaceutiska tjänster oavsett var man bor i landet.

Regeringen har gett TLV i uppdrag att utvärdera dagens system med glesbygdsbidrag för apotek som infördes 2013, och ställa det i relation till andra alternativ. TLV lämnar nu en plan till regeringen för hur arbetet ska genomföras. Planen innehåller olika alternativ som hittills har identifierats för att upprätthålla en god läkemedelsförsörjning i hela landet. De olika alternativen kommer att utredas närmare i det fortsatta arbetet.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 30 november 2015.

Sidinformation


Publicerad
31 oktober 2014