Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Åtta språkversioner av folder för patienter om generiska utbytet

Idag publicerar TLV åtta språkversioner av en informationsfolder för patienter om det generiska utbytet. Foldern finns nu att hämta på tlv.se på arabiska, engelska, franska, persiska, bosniska/kroatiska/serbiska, somaliska, sorani/sydkurdiska och spanska. Vi har också uppdaterat foldern något, liksom andra delar av det informationsmaterial som foldern ingår i.

I foldern, som finns på svenska sedan hösten 2013, besvaras de vanligaste frågorna om varför apoteken ofta erbjuder sina kunder ett likvärdigt läkemedel till ett lägre pris. Du hittar foldern och annat informationsmaterial om utbytet på tlv.se. En tryckt version av foldern på svenska kan beställas på tlv.se.

Åtta språkversioner

Foldern har tagits emot mycket positivt och används både på vårdcentraler och på apotek. För att möta behovet av språkversioner har TLV och Läkemedelsverket valt att, i ett första steg, översätta foldern till åtta språk. Kvaliteten i översättningarna har granskats av farmaceuter på Apoteket AB, med goda kunskaper i respektive språk. Språkvalen är gjorda baserat på underlag från Statistiska Centralbyrån, Migrationsverket och Stockholms Universitet.

Informationsmaterial i flera delar

Foldern är ingår i ett informationsmaterial om det generiska utbytet. En del av materialet, bland annat den nu översatta foldern, är kortfattat och ger svar på vanliga frågor. De andra delarna är mer djupgående, som kunskapsunderlag till förskrivare och farmaceuter som vi har uppdaterat efter regeländringar på området.

Materialet vänder sig i första hand till förskrivare och farmaceuter för att ge dem ett stöd i dialogen med patienten om det generiska utbytet. Med en god dialog och samstämmig information om det generiska utbytet från såväl förskrivare som apotekspersonal går det att förebygga oro, missförstånd och oklarheter kring det generiska utbytet.

Materialet får användas fritt, att länka till, trycka eller skriva ut.

I samråd med flera organisationer

Allt material är framtaget i samråd med patientorganisationer, pensionärsföreningar, landstingen, Svenska Läkaresällskapet, apoteksaktörer, Sveriges apoteksförening och Apotekarsocieteten genom Läkemedelsakademin. Informationen bygger på aktuella författningar och vägledningar, forskningsresultat och andra studier och rapporter samt intervjuer och underlag från Läkemedelsupplysningen.


Fakta om det generiska utbytet

Läkemedel byts ut enligt reglerna för det generiska utbytet för att varken patienter eller samhälle ska behöva betala mer än nödvändigt för läkemedel. Tack vare den generiska konkurrensen och att apoteken byter ut läkemedel sparas flera miljarder kronor per år.

Sidinformation


Publicerad
4 november 2014