Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Förändring av den förhöjda handelsmarginalen

Den 1 januari 2015 görs förändringar som påverkar apotekens ersättning för vissa läkemedel.

Idag får apoteken en extra ersättning när de säljer vissa generiska läkemedel. Till följd av anpassningar efter ändringar som gjorts i lagen om läkemedelsförmåner kommer det att bli färre läkemedel som får den extra ersättningen. För att varken kunder, landsting eller apotek ska påverkas ekonomiskt av detta höjer TLV nivån på den extra ersättningen från 10 kr till 11,50 kr.

För närvarande får apoteken den extra ersättningen när de säljer generiska läkemedel samt läkemedel som ingår i en utbytesgrupp med generisk konkurrens.

Från och med den 1 januari kommer endast läkemedel med generisk konkurrens att få den extra ersättningen. Generiska läkemedel som inte är utbytbara eller inte ingår i utbytesgrupper med generisk konkurrens kommer inte att få den extra ersättningen.


Fakta om den extra ersättningen

Från november 2009 till september 2013 var den extra ersättning apoteken fick när de säljer generiska läkemedel samt läkemedel som ingår i en utbytesgrupp 10 kr. Mellan den 1 oktober 2013 och den 31 december 2014 höjdes ersättningen tillfälligt till 13 kr för att kompensera för att apoteken under en tid inte fick rätt ersättning för vissa läkemedel. Nivån på den extra ersättningen regleras i TLV:s föreskrifter (TLVFS 2014:11) om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2009:3) om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna.

Ändringarna träder ikraft den 1 december 2014 och kommer att gälla på priser från och med den 1 januari 2015. Det är möjligt att räkna ut apotekens utförsäljningspris på vår webbplats, se länk till höger på sidan.

Sidinformation


Publicerad
6 november 2014