Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Screening av äldre med tum-EKG bedöms vara kostnadseffektivt

Fler personer med förmaksflimmer upptäcks vid primärpreventiv screening och TLV bedömer att fördelarna är tillräckligt stora för att motivera kostnaden. Det visar en hälsoekonomisk utvärdering av så kallad tum-EKG som TLV gjort. Syftet är att ge landstingen bättre beslutsunderlag som möjliggör jämlik hälso- och sjukvård.

Varje år registreras cirka 25 000 vårdtillfällen för akut stroke. Cirka 20 procent av alla propputlösta stroke orsakas av förmaksflimmer. Idag hittas inte alla individer som bör ha strokeförebyggande behandling. Med hjälp av screening kan dessa upptäckas.

– Vår utredning visar att de totala kostnaderna för att screena är lågt ställda i relation till den hälsovinst man uppnår. Genom att färre personer förväntas drabbas av stroke som ett resultat av screeningen uppnås en hälsovinst samtidigt som vård- och omsorgskostnaderna för stroke i samhället minskar, säger Malin Blixt, projektledare för medicinteknikprojektet på TLV.

TLV har även gjort en analys av hur landstingens och kommunernas budgetar påverkas om screening med tum-EKG införs för individer som är 75 år gamla. För landstingen innebär det ökade kostnader som sedan till viss del vägs upp av att andelen individer som får stroke förväntas minska. Kostnaden förväntas också minska för kommunerna i takt med att färre strokepatienter tillkommer.

En hälsoekonomisk modell är alltid förknippad med en viss osäkerhet. Osäkerheten i detta fall handlar om hur många tysta förmaksflimmer som kommer att upptäckas med screening.

Socialstyrelsen är ansvarig myndighet för beslut om införande av nya nationella screeningprogram. När det finns fullständiga forskningsresultat kan metoden bli aktuell för utvärdering inom ramen för Socialstyrelsens arbete med nationella screeningprogram.


Fakta om medicinteknikprojektet

TLV har i uppdrag av regeringen att i form av en försöksverksamhet göra hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter. En slutrapport kommer att presenteras senast den 31 december 2014. Därefter kommer regeringen att fatta beslut om verksamheten ska bli permanent.

Sidinformation


Publicerad
19 november 2014