Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Prissänkningar på läkemedel mot diabetes

TLV har omprövat subventionen av DPP-4-hämmare som används vid behandling av diabetes typ 2. Priserna har sänkts för flera av läkemedlen och samtliga kommer att kvarstå inom högkostnadsskyddet med begränsad subvention.

– De sammanlagda prissänkningarna kommer att frigöra omkring 25 miljoner kronor årligen, säger Christin Andersson, avdelningschef på TLV. 

Omprövningen har omfattat läkemedlen Januvia, Onglyza, Galvus och Vipidia samt kombinationsläkemedlen Janumet, Komboglyze, Eucreas och Vipdomet. Läkemedlen har idag en begränsad subvention och ingår i högkostnadsskyddet endast för patienter som först provat metformin, sulfonureider eller insulin, eller när dessa inte är lämpliga.

TLV har i likhet med tidigare subventionsbeslut för DPP-4-hämmarna bedömt att effekten för de olika produkterna är likvärdig.

Prissänkningarna av Januvia, Janumet, Onglyza och Komboglyze har redan trätt i kraft, medan prissänkningen av Eucreas träder i kraft den 1 januari 2015. Läkemedlen Vipidia och Vipdomet har sedan tidigare ett tillräckligt lågt pris och kommer därför att kvarstå i högkostnadsskyddet med begränsad subvention.

Läkemedlet Galvus

Priset på Galvus har däremot inte sänkts och är högre vid normaldos än för övriga DPP-4-hämmare. TLV har dock bedömt att Galvus ska fortsätta subventioneras men med en snävare begränsning till de patienter som doseras med högst 50 mg per dag. Den nya subventionsbegränsningen för Galvus träder ikraft 1 april 2015.


Fakta om DPP-4-hämmare

Vid diabetes typ 2 är kroppens förmåga att producera insulin reducerad. Behandling sker i första hand med kost- och motionsråd för att hålla nere blodsockernivån. Men för många patienter krävs även läkemedelsbehandling för att få kontroll på blodsockret. DPP-4-hämmare påverkar frisättningen av insulin och bidrar till att sänka sockernivån i blodet. Ofta ges de i kombination med metformin.

DPP-4-hämmare säljer idag för cirka 140 miljoner kronor per år.

Sidinformation


Publicerad
18 december 2014