Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Informationsmaterial om det generiska utbytet uppdaterat om ”farmaceutkryss”

Idag publicerar TLV och Läkemedelsverket ett uppdaterat informationsmaterial om det generiska utbytet. Uppdateringarna föranleds av en lagändring som gör att det blir tydligare när farmaceuten kan motsätta sig generiska utbyten. Informationsmaterialet ger flera konkreta exempel på vad regeländringen betyder i farmaceutens vardag.

Vid årsskiftet träder nya regler i kraft som ökar patientsäkerheten vid generiskt utbyte eftersom det blir tydligare i vilka situationer farmaceuten kan motsätta sig utbyten. Med anledning av detta uppdateras TLV:s och Läkemedelsverkets informationsmaterial om det generiska utbytet.

Konkreta exempel i farmaceutens vardag

De nya reglerna är i enlighet med redan idag gällande praxis men farmaceutens rätt att motsätta sig utbyte blir nu lagstadgad.

– I informationsmaterialet ger vi flera konkreta exempel på när farmaceuten kan motsätta sig byte. Exemplen finns i de delar av materialet som vänder sig till farmaceuterna och förskrivarna, säger Inger Erlandsson, avdelningschef på TLV.

De delar av materialet som uppdaterats är faktablad och kunskapsunderlag för farmaceuter samt faktablad och kunskapsunderlag för förskrivare.

Flera uppdateringar under 2014

Det är andra gången under 2014 som materialet uppdateras med anledning av ändringar i myndigheternas regelverk.

Under året har myndigheterna även utvecklat den del i materialet som vänder sig till patienten. Sedan november finns foldern för patienter i åtta språkversioner förutom svenska: arabiska, engelska, franska, persiska, bosniska/kroatiska/serbiska, somaliska, sorani/sydkurdiska och spanska.

Sidinformation


Publicerad
19 december 2014