Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Organisationsförändring på TLV

Från och med den 1 januari 2015 verkar TLV i en ny organisationsstruktur. Behovet av att utveckla arbetssätt och organisation förklaras av att myndigheten de senaste åren haft en kraftig tillväxt och fått utökade regeringsuppdrag.

– Vi har under 2014 genomfört flera utvecklingsinsatser som ett led i vårt pågående förändringsarbete. En följd av detta är att vi utformat en ny organisationsstruktur som trätt i kraft vid årsskiftet. Syftet med den nya organisationsstrukturen och de övriga förändringsinsatserna är att skapa en bättre plattform för att möta de krav och behov som ligger i vårt uppdrag, säger generaldirektör Sofia Wallström.

– Ett ytterligare skäl till att vi nu behövde förändra vår organisationsstruktur är att TLV vuxit kraftigt under en följd av år, utan att den organisatoriska strukturen förändrats. De förändringar som vi gör nu ska ge oss bättre förutsättningar bland annat för att utveckla effektiva arbetssätt och stödja samverkan, både internt och med externa aktörer, säger Sofia Wallström.

Myndigheten är från och med den 1 januari 2015 indelad i fyra avdelningar:

  • Avdelningen för värdebaserad prissättning
  • Avdelningen för prisreglering och tillsyn
  • Avdelningen för analys, marknad och tandvård
  • Stabsavdelningen

Sidinformation


Publicerad
8 januari 2015