Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV:s arbete med att utveckla den värdebaserade prissättningen

Utvecklad beslutspraxis, samarbete med landstingen och trepartsöverläggningar om hepatit C-läkemedel är några av de åtgärder TLV genomfört för att utveckla den värdebaserade prissättningen. Det redovisar myndigheten i sin delrapport Utvecklad värdebaserad prissättning.

Regeringen har gett TLV i uppdrag att redovisa hur myndigheten har arbetat med att utveckla den värdebaserade prissättningen av läkemedel. I rapporten redogör TLV bland annat för genomförda och planerade åtgärder och vilka konsekvenser utvecklingsarbetet får utifrån de övergripande målsättningarna om god tillgång till läkemedel och god kostnadskontroll.

Den 31 maj 2015 ska TLV redovisa en beräkning av det fleråriga besparingsbeting som regeringen angivit i budgetpropositionen för 2014. I oktober 2015 slutredovisas regeringsuppdraget.

Sidinformation


Publicerad
3 mars 2015