Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Viktiga steg 2014 för att nå mesta möjliga hälsa för pengarna

Under förra året gjorde vi flera insatser för att patienter ska få mesta möjliga hälsa för de pengar som går till läkemedel, apotek och tandvård. Det säger generaldirektör Sofia Wallström när TLV idag överlämnar sin årsredovisning för 2014 till regeringen.

Sofia Wallström nämner också betydelsen av de förändringar som TLV har gjort internt för att rusta sig och kunna svara upp mot nya krav.

- Vi har sett över vår organisation och skapat en bättre plattform för effektiva arbetssätt både internt och med externa parter. Engagemanget och kompetensen bland TLV:s medarbetare är fantastiskt och en avgörande faktor för framgång, säger hon.

Här är några exempel på vad TLV har utfört under 2014:

  • utvecklat den värdebaserade prissättningen av läkemedel för att bättre stödja jämlik och tidig tillgång till effektiva läkemedel, bland annat genom att framgångsrikt samarbeta med landstingen kring hepatit C. Det ledde till en nationell lösning med tidig tillgång för patienterna.
  • beviljat subvention för 55 nya originalläkemedel, bland annat för behandling MS och cancer.
  • genomfört en internationell prisjämförelse på läkemedel som bland annat visar att de svenska priserna på läkemedel i generiska utbytet är bland de lägsta i Europa,
  • fortsatt översynen av handelsmarginalen och presenterat flera delrapporter som ska ligga till grund för bedömningen av handelsmarginalens storlek och konstruktion,
  • förbättrat tandvårdsstödet så att fler behandlingar ingår i tandvårdsstödet.

Du hittar årsredovisning 2014 i menyn till höger.

Sidinformation


Publicerad
15 april 2015
Till toppen