Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Läkemedel mot prostatacancer in i högkostnadsskyddet

TLV har beslutat att läkemedlet Zytiga mot prostatacancer ska ingå i högkostnadsskyddet. "Fler kommer att kunna få läkemedlet som både kan förlänga livet och fördröja att sjukdomen förvärras", säger Jonathan Lind Martinsson, enhetschef på TLV.

Prostatacancer är en av Sveriges vanligaste cancerformer och varje år dör 2 400 män i sjukdomen. Läkemedlet Zytiga används i ett sent skede av sjukdomen där cancern spridit sig från prostatan till andra delar av kroppen.

Tidigare har patienter fått Zytiga på klinik och bara de som avslutat sin cellgiftsbehandling har fått läkemedlet. Nu kommer Zytiga att ingå i högkostnadsskyddet och även de som inte påbörjat en cellgiftsbehandling får läkemedlet subventionerat.

– Tack vare att företaget sänkt sitt pris kan fler patienter i hela landet få läkemedlet subventionerat, säger Jonathan Lind Martinsson. Landstingen och företaget har också kommit överens om att dela på riskerna om läkemedlet inte är tillräckligt effektivt och vid längre behandlingstider.

Arbetet med subventionsbeslutet för Zytiga har skett i nära samarbete med landstingen som deltagit i överläggningar med företaget.

– Landsting och regioner har förberett gemensamma former för hur Zytiga ska införas och användas. Det skapar bättre förutsättningar för en jämlik användning i hela landet, säger Sofie Alverlind, handläggare på Sveriges Kommuner och Landsting.

Sidinformation


Publicerad
25 maj 2015