Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Fler patienter får hepatit C-läkemedel

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har sett över subventionen av hepatit C-läkemedel vilket resulterat i att även mindre svårt sjuka patienter får tillgång till behandling.

– Det är glädjande att ännu fler patienter nu kan få behandling, säger generaldirektör Sofia Wallström.

Tidigare fick de svårast sjuka med hepatit C tillgång till subventionerad behandling med de nya effektiva läkemedlen, eftersom patienter med störst behov ska prioriteras först.  Nu har många av de svårast sjuka patienterna behandlats. Samtidigt har fler produkter kommit in på marknaden och kostnaderna sjunkit sedan de första läkemedlen fick subvention hösten 2014.

– Kostnaderna för läkemedlen är fortfarande höga, men tack vare viss priskonkurrens och överenskommelser om riskdelning som träffats mellan landstingen och flertalet läkemedelsföretag kan subventionen omfatta fler patienter, säger Sofia Wallström.

I nästa steg kommer landsting och regioner, via det så kallade NT-rådet, rekommendera vilka behandlingar som ska användas. Med ett ordnat införande av läkemedlen ökar förutsättningarna för en jämlik vård av patienter med hepatit C över landet.


Fakta om hepatit C

  • Läkemedlen mot hepatit C har tidigare varit subventionerade till de svårast sjuka patienterna (fibrosstadium F3 och F4), och till de patienter som genomgått organtransplantation eller som uppvisat svåra sjukdomar på andra organ än levern till följd av hepatit C-infektion. Nu kommer även mindre svårt sjuka patienter (fibrosstadium F2) kunna få tillgång till behandling, vilket berör ytterligare omkring 5 000 patienter.
  • I Sverige finns omkring 40 000 patienter med hepatit C. Hepatit C är en allmänfarlig sjukdom där ett virus infekterar levern och skadar levercellerna. De flesta med hepatit C lever i många år utan symptom, men efter en tid behöver många patienter till exempel en levertransplantation för att överleva.

Sidinformation


Publicerad
16 juni 2015