Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ändringar i föreskriften om statligt tandvårdsstöd

Idag publicerar TLV nya föreskrifter för tandvård som kommer börja gälla den 15 januari 2016. Ändringarna innebär endast mindre justeringar, men kan vara viktiga för enskilda patienter vid några speciella behandlingstillfällen.

I den nya tandvårdsföreskriften TLVFS 2015:1 har några delar i regelverket förtydligats och förenklats ytterligare. Föreskriften innehåller också de nya referenspriserna efter den årliga omräkningen. Beloppsgränserna inom högkostnadsskyddet är oförändrat 3.000 kronor och 15.000 kronor.

TLV har även beslutat om ett nytt datum för när föreskriften ska träda ikraft, den 15 januari. Detta datum ska gälla framöver för både ändringar i regelverket och för referenspriserna. De senaste åren har nya föreskrifter trätt i kraft den 1 september. Föreskriften kommer att publiceras i juni liksom tidigare.

– Vi har haft en dialog med företrädare för tandvården, Försäkringskassan och journalleverantörerna. Alla har varit överens om att 15 januari är ett bättre datum då tiden från att föreskriften publiceras tills den träder i kraft behöver förlängas, säger Barbro Hjärpe, odontologisk utredare på TLV.

Sidinformation


Publicerad
18 juni 2015