Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Tilläggsbehandling vid svår stroke bedöms vara kostnadseffektiv

TLV bedömer att behandling med trombektomi vid svår hjärninfarkt är kostnadseffektiv. Det framgår av ett nytt hälsoekonomiskt kunskapsunderlag.

– Vårt kunskapsunderlag baseras bland annat på fem kliniska studier som visar på en bättre klinisk effekt och en ökad patientnytta för patienter som fått tilläggsbehandlingen trombektomi jämfört med de patienter som enbart behandlats med intravenös trombolys, säger enhetschef Malin Blixt.

I Sverige får ungefär 24.000 personer en akut stroke varje år och samhällskostnaderna för stroke beräknas till cirka 16 miljarder kronor årligen.

Många strokepatienter behandlas med den etablerade och effektiva behandlingsmetoden intravenös trombolys. Intresset för alternativa behandlingar har ökat under senare år, dels på grund av att intravenös trombolys har begränsad effekt vid akut svår ischemisk stroke, dels för att en del patienter inte kan använda behandlingen.

Som tillägg till intravenös trombolys finns numera behandlingsalternativet trombektomi. Metoden används för att behandla akut svår ischemisk stroke och innebär att man för in en kateter i en artär i ljumsken och drar ut proppen.

– Vi bedömer att fördelarna är tillräckligt stora för att motivera kostnaderna och att behandlingen är kostnadseffektiv utifrån den kunskap som idag finns tillgänglig, säger Malin Blixt.

Kunskapsunderlag i två delar

TLV:s kunskapsunderlag består av två delar. Den första delen beskriver kunskapsläget gällande aktuellt tillstånd, behandlingspraxis och en sammanvägd hälsoekonomisk utvärdering. I den medicinska delen som ligger till grund för den hälsoekonomiska utvärderingen har TLV samverkat med Socialstyrelsen.

Den andra delen beskriver de organisatoriska förändringar som en ny metod kan kräva, exempelvis gällande utbildning, budget, behov av utvärdering och uppföljning. Den andra delen av kunskapsunderlaget kommer TLV att publicera före sommaren nästa år.

Sidinformation


Publicerad
29 oktober 2015