Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV vill utveckla nuvarande glesbygdsstöd

TLV anser att det nuvarande stödet till apotek i glesbygd är ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Det framgår av den översyn som myndigheten gjort på uppdrag av regeringen.

– Dagens stöd skapar förutsättningar för att patienter och andra behövande ska ha tillgång till läkemedel och apoteksservice på orter där apotek riskerar att lägga ner, säger Svante Rasmuson, enhetschef på TLV.

Det förslag som TLV presenterar syftar till att säkerställa ett långsiktigt och ändamålsenligt stöd, som är enkelt att administrera och innebär en rimlig kostnad för staten. TLV ser flera fördelar med det nuvarande stödet i dessa avseenden jämfört med övriga alternativ, exempelvis upphandling.

– För att säkerställa ett långsiktigt och ändamålsenligt stöd bedömer TLV att vissa justeringar behöver göras med hänsyn till EU:s statsstödsregler, säger Svante Rasmuson.

De justeringar som föreslås är främst inriktade på den administrativa hanteringen av stödet och bedöms inte innebära några förändringar för de apotek som söker stöd förrän tidigast i slutet av nästa år.

Så fungerar glesbygdsstödet

Totalt kan maximalt 20 miljoner kronor betalas ut i glesbygdsstöd. Apoteken måste uppfylla ett antal kriterier för att få stöd.

Apoteket ska bland annat:

  • ligga mer än tjugo kilometer från ett annat apotek,
  • ha haft försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel som uppgått till mellan en och tio miljoner kronor för verksamhetsåret och
  • ha haft sina lokaler öppna så att konsumenter kunnat få tillgång till läkemedel under samtliga kalendermånader.

Sidinformation


Publicerad
30 november 2015