Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Beslut om nya priser på äldre läkemedel

TLV har beslutat om lägre pris för 28 läkemedel från 1 december 2015. Prissänkningen ger en kostnadsminskning på omkring 21 miljoner kronor. De nya priserna finns nu i TLV:s prisdatabas och sker med anledning av reglerna för prissättning av läkemedel som är äldre än 15 år.

Det här är tredje gången som ”15-årsregeln” tillämpas, vilket resulterat i att 28 läkemedel fått lägre pris från och med den 1 december i år. Priset har sänkts på till exempel läkemedlen Asacol, DuoResp Spiromax, Symbicort mite Turbuhaler, Lunelax och Vi-Siblin. Advate, som också skulle omfattas av prissänkning i december , prissänktes redan från den 1 augusti.

Mer kostnadseffektiv läkemedelsanvändning

Avsikten med reglerna, som trädde i kraft 1 november 2014, är att bidra till en mer kostnadseffektiv läkemedelsanvändning i Sverige så att varken patient eller samhälle behöver betala mer än nödvändigt för läkemedel. Reglerna innebär att priset på produkter som är äldre än 15 år sänks med 7,5 procent.

Prissänkningar enligt 15-årsregeln sker i månaderna juni och december.

De läkemedelsföretag som är berörda informeras i särskild ordning.


Fakta om prissänkning som trätt i kraft 1 december 2015

  • 31 läkemedelsföretag berördes av prissänkningarna
  • 44 olika läkemedel berördes, varav 28 har fått ett lägre pris
  • 11 företag ansökte om undantag från reglerna för sammanlagt 27 läkemedel
  • 16 läkemedel beviljades undantag från prissänkning av TLV.

Sidinformation


Publicerad
3 december 2015