Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Omprövningar av läkemedel har sänkt priserna

TLV:s omprövningar är viktiga för att hålla de svenska priserna på läkemedel på en rimlig nivå. Det visar en internationell prisjämförelse som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket gjort.

Priserna för läkemedel utan konkurrens har sjunkit i Sverige jämfört med de övriga länderna mellan 2014 och 2015 och det är framför allt effekterna av omprövningar som bidragit till förbättringen. Rapporten visar också att Sverige fortfarande har bland de lägsta priserna i Europa på läkemedel med konkurrens, alltså för de läkemedel som byts ut på apotek i periodens vara-systemet.

– Sverige, Danmark och Nederländerna har betydligt lägre priser på konkurrensutsatta läkemedel än övriga europeiska länder som jämförs i rapporten, säger Pontus Johansson, senior ekonom på TLV.

I rapporten tas särskilt de biologiska läkemedlen upp eftersom de inte är direkt utbytbara och konkurrensen uteblir.

– Det blir extra viktigt för oss att följa dessa läkemedel för att utvärdera hur de svenska priserna förändras jämfört med andra länder, säger Pontus Johansson.

Om rapporten

Den internationella prisjämförelserapporten är en del i TLV:s stående uppdrag att följa utvecklingen på den svenska läkemedelsmarknaden i ett internationellt perspektiv. Analysen jämför prisnivån på läkemedel som används i den svenska öppenvården med 19 andra europeiska länder: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Segmenten som analyseras är läkemedel utan konkurrens och läkemedel med konkurrens vilket inkluderar alla läkemedel som fanns med i utbytet för periodens vara. Både nya och äldre läkemedel ingår. Läkemedelsdata har grupperats efter substans, beredningsform och styrka. Analysen bygger på nationella listpriser.

Sidinformation


Publicerad
15 december 2015