Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Bättre tandvårdsstöd för patienter med stora behov

TLV har gjort en omfattande översyn av flera områden inom tandvårdsstödet och föreslår bland annat att fler behandlingar för patienter med stora behov ska ingå i stödet.

Under drygt ett år har TLV tillsammans med en arbetsgrupp med käkkirurger, parodontologer och protetiker sett över områdena för benaugmentation (benpåbyggnad), protetiska konstruktioner och andra delar av regelverket för rehabiliterande behandling.
 
De föreslagna ändringarna innebär att det bland annat kommer att finnas större möjligheter till behandling med benaugmentation inom tandvårdsstödet framöver.
 
Åtgärderna är tydligt avgränsade och kan då lättare användas vid behandlingar när patienter behöver benuppbyggnad, men inte för behandling som inte förbättrar prognosen för implantatbehandlingen.
 
– Eftersom fler behandlingar än i dag kommer att ingå i stödet får patienterna med behov av benuppbyggnad betydligt bättre tandvårdstöd för sin behandling, säger Barbro Hjärpe, odontolog på TLV. Hon pekar också på att arbetet med att förtydliga och förenkla i regelverket fortsatt.
 
Idag, den 10 mars, skickar TLV ut remissen till drygt 40 remissinstanser och beslut om ändringarna kommer att fattas av TLV i början av juni 2016.

Sidinformation


Publicerad
10 mars 2016