Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nytt läkemedel mot hjärtsvikt i högkostnadsskyddet

Läkemedlet Entresto för behandling av hjärtsvikt ingår från den 1 april i högkostnadsskyddet. Det har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutat.

- Tack vare ett tätt samarbete med landstingen och företaget kan nu patienter i hela landet få tidig tillgång till läkemedlet, säger Sophia Brodin, enhetschef på TLV.

I samband med TLV:s beslut har landstingen och företaget träffat en sidoöverenskommelse på nationell nivå.

– Överenskommelsen, inom ramen för TLV:s beslutsprocess, minskar konsekvenserna av de osäkerheter som finns kring hur många patienter som kan förväntas få behandling med Entresto, säger Sophia Brodin.

För att öka kunskapen om hur läkemedlet används i vården ska företaget komma in med uppföljningsdata.

Entresto ingår också i ordnat införande som skapar bättre förutsättningar för att få en ändamålsenlig och jämlik användning av nya läkemedel för alla patienter i landet. Landstingens NT-råd kommer inom kort med en rekommendation om hur läkemedlet ska användas i vården.

Entresto ingår i högkostnadsskyddet med begränsning till godkänd indikation. Det innebär att läkemedlet enbart subventioneras vid behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt pumpförmåga. Orsaken till begränsningen är att en ny värdering av läkemedlet ska ske om det godkänns för fler indikationer.

Fakta om hjärtsvikt

Vid hjärtsvikt orkar hjärtat inte pumpa ut tillräckligt med blod i kroppen. Hjärtsvikt orsakas alltid av en eller flera bakomliggande sjukdomar. Av dessa är kranskärlssjukdom och högt blodtryck de vanligaste. En nedsatt pumpförmåga i vänster hjärtkammare gör att otillräckligt med syresatt blod pumpas ut i kroppen vilket orsakar flera olika symtom, till exempel andnöd, trötthet och ödem.

Sidinformation


Publicerad
1 april 2016