Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV utvärderar CGM- och FGM-mätare för diabetiker

Som en del i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) förstudie av ordnat införande av medicintekniska produkter och metoder kommer TLV utvärdera kontinuerliga glukosmätare (CGM) och flashglukosmätare (FGM) för diabetiker. 

Syftet med SKL:s förstudie är att kartlägga landstingens behov av samverkan och av hälsoekonomiska underlag vid beslut om införande av medicintekniska produkter och metoder. Motsvarande process finns sedan 2015 för läkemedel.

– Inom ramen för förstudien ska en pilot genomföras, där CGM- och FGM-mätare genomgår motsvarande process som gäller inom läkemedelsområdet. TLV gör den hälsoekonomiska utvärderingen av produkterna som sedan ska ligga till grund för en rekommendation från landstingens råd för nya terapier, NT-rådet, säger Malin Blixt, enhetschef på TLV.

Arbete kommer att vara en del i TLV:s pågående regeringsuppdrag med att göra hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter. Under piloten kommer ytterligare aktörer att involveras, bland annat det nationella programrådet för diabetes samt berörda myndigheter som Socialstyrelsen och Läkemedelsverket.

TLV planerar att starta den hälsoekonomiska utvärderingen under sommaren 2016 och målsättningen är att utvärderingen och större delar av piloten i övrigt ska vara klar under 2016.

Sidinformation


Publicerad
27 juni 2016