Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Behandling vid svår stroke kan ge stora besparingar

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket slår fast att behandling med trombektomi vid svår stroke kan ge stora besparingar. Det framgår av ett nytt hälsoekonomiskt kunskapsunderlag som myndigheten tagit fram.

I Sverige drabbas ungefär 24 000 personer av en akut stroke varje år och samhällskostnaderna för stroke beräknas till cirka 16 miljarder kronor årligen. Trombektomi är en högspecialiserad behandling som endast utförs vid regionsjukhusen.

– Strokepatienter måste snabbt få vård och även när vi räknar in kostnader för helikoptertransporter är behandling med trombektomi kostnadseffektiv, konstaterar Malin Blixt, enhetschef på TLV.

Vanlig dödsorsak

I Sverige är stroke den tredje vanligaste dödsorsaken och den vanligaste orsaken till att vuxna får permanenta funktionsnedsättningar. En snabb och effektiv behandling gör att färre patienter får funktionsnedsättningar och kommunerna behöver därmed lägga mindre resurser på exempelvis hemtjänst.  

– Att patienter och deras anhöriga känner igen strokesymptom och larmar snabbt är en förutsättning för goda behandlingsresultat eftersom tiden är avgörande. Från det att patienten har fått symptom har den cirka sex timmar på sig till att trombektomibehandlingen ska vara genomförd, säger Malin Blixt.

Fakta

Som tillägg till den behandling vid stroke som ges idag när så är möjligt, intravenös trombolys, finns trombektomi. Trombektomi innebär att en kateter förs in till hjärnans kärl från ljumsken via blodbanan, vanligen med en så kallad stent retriever, varefter blodproppen mekaniskt avlägsnas.

Sidinformation


Publicerad
29 juni 2016