Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Sverige sparar mångmiljardbelopp på läkemedel

Det svenska utbytessystemet med att byta ut läkemedel på apotek sparar årligen mångmiljardbelopp och är ett av de mest effektiva systemen i Europa. Det visar en ny studie som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) gjort.

– I Europa betalar man i snitt 2,6 miljarder kronor mer för exakt samma läkemedel, säger Svante Rasmuson enhetschef för marknadsanalys på TLV.

När originalläkemedel förlorar sitt patentskydd kan generiska läkemedel börja säljas och idag är varannan förpackning som säljs på öppenvårdsapotek utbytbar. TLV har studerat prisutvecklingen för alla läkemedel som fått konkurrens både före och efter omregleringen av apoteksmarknaden 2009. Granskningen visar att priset faller kraftigt direkt efter att det uppstår konkurrens. Redan efter tre månader har priset i genomsnitt gått ner med 40 procent. Efter första kvartalet börjar prisutvecklingen plana ut, men fortsätter fortfarande nedåt. Efter två år har priset minskat med 65 procent och priserna fortsätter ner.

– Tack vare att vi har ett system som gör att priserna faller så pass mycket ger det vården möjlighet att behandla fler patienter. Vi ser att antalet doser stiger i takt med att priserna faller, säger Svante Rasmuson som också pekar på att det blir pengar över till annan vård.

Sverige har effektivt system för att hålla ner priser

I studien har prisnivån i ett tjugotal europeiska länder analyserats och genomgången visar att Sverige har ett av Europas mest effektiva system för att stimulera konkurrens och hålla nere priserna. Sverige ligger bland de tre lägsta länderna i pris. Europeiska länder betalar i genomsnitt 2,6 miljarder mer för dessa läkemedel. Ett annat sätt att åskådliggöra vad det svenska systemet sparar är att jämföra priser före och efter generisk konkurrens. En sådan jämförelse har gjorts tidigare och visar att läkemedelskostnaden i Sverige skulle vara uppskattningsvis åtta miljarder kronor högre per år om vi skulle betala de priser som gällde före generisk konkurrens.

Fakta om utbytessystemet

Sverige har sedan 2002 haft generiskt utbyte på apotek. Det innebär att apoteken byter ut det förskrivna läkemedlet till ett likvärdigt läkemedel som har lägst pris på marknaden. I och med omregleringen och avmonopoliseringen av apoteksmarknaden skärptes reglerna och apoteken blev skyldiga att byta till den produkt som TLV utsett i en utbytesgrupp.

Utbytessystemet kallas periodens vara. Periodens vara blir varje månad det läkemedel som har lägst pris, inom varje utbytesgrupp, och som kan tillhandahållas till hela marknaden med en tillräcklig hållbarhet under hela månaden.

Sidinformation


Publicerad
15 november 2016