Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Apoteksmarknaden utvecklas i linje med TLV:s prognos

TLV bedömer att marknaden på en övergripande nivå fortsätter att leva upp till de förväntningar som tydliggjordes i samband med omregleringen, och att det finns förutsättningar för en fortsatt god tillgänglighet till läkemedel och kvalificerad rådgivning. Det visar TLV:s uppföljning av apoteksmarknadens utveckling där myndigheten konstaterar att uppföljningen inte ger anledning till en översyn av handelsmarginalen.

I den här rapporten presenteras den första uppföljningen av tillgänglighet, service, lönsamhet och annan försäljningsstatistik sedan TLV:s översyn av apotekens handelsmarginal 2014-2015. Rapporten innehåller även en bedömning om framtida marknadsutveckling.

TLV:s uppdaterade prognos för apoteksmarknaden 2016–2018 visar på fortsatt marknadstillväxt och ökat bruttoresultat. Nyetableringar av apotek visar att apoteksaktörerna ser fortsatta möjligheter på den svenska apoteksmarknaden. Prognosen visar också att den totala försäljningen på öppenvårdsapotek förväntas öka från 38 miljarder kronor år 2015 till mellan 40 och 42 miljarder kronor år 2018.

Den reglerade handelsmarginalen för läkemedel som TLV beslutar om, samt apotekens intjäning från parallellhandlade läkemedel i förmånen, bedöms utgöra cirka 47 procent av apotekens totala bruttoresultat 2015 (55 procent 2013). Övriga 53 procent av apotekens bruttoresultat utgörs av intjäning från handelsvaror, receptfria läkemedel och läkemedel utanför förmånen.

Fler apotek, ökat öppethållande och ökad e-handel

Fler apotek och ökat öppethållande har lett till att det är möjligt att få tillgång till farmaceutisk rådgivning och läkemedel en större del av dygnet och på fler platser än tidigare. Medianapoteket hade öppet 51,5 timmar per vecka i maj 2016, jämfört med 49,5 timmar per vecka i november 2011.

Det är såväl apotekskedjor som enskilda aktörer som etablerat nya apotek sedan översynen 2015. Sedan omregleringen har dock drygt 96 procent av apoteken öppnat inom fyra kilometer från ett redan befintligt apotek, vilket inte bidragit till en bredare geografisk tillgänglighet.

Samtliga större apoteksaktörer har nu e-handelslösningar i drift, vilket bidrar till att driva på försäljningsutvecklingen via den distributionskanalen. Enligt Apoteket AB:s niomånadersrapport uppskattas e-handelns andel ha ökat till sex procent av apoteksmarknaden. TLV ser ett behov av mer detaljerad datauppföljning för att bättre kunna analysera e-handelns betydelse för den geografiska tillgängligheten.

TLV skriver i rapporten att en fortsatt god och öppen dialog med apoteksaktörerna är centralt för att kunna följa utvecklingen på marknaden och bedöma effekterna av olika beslut som påverkar apotekens resultatutveckling.

Sidinformation


Publicerad
30 november 2016