Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Besparingar enligt förväntningarna

Regeringen beslutade 2014 att förmånskostnaderna skulle minska med 1.175 miljoner kronor mellan 2014 och 2017. Utfallet beräknas nu bli cirka 1.197 miljoner kronor, cirka 20 miljoner kronor utöver målet, visar den rapport som TLV nu lämnat till regeringen.

TLV:s arbete med omprövningar och med att utveckla den värdebaserade prissättningen har genererat en något större besparing än beräknat, medan utfallet av överenskommelsen mellan regeringen och Läkemedelsindustriföreningen om den så kallade 15-årsregeln dock inneburit en något lägre besparing.

I rapporten analyseras även i vilken utsträckning TLV:s beslut om att sänkta priser enligt 15-årsregeln och i samband med omprövningar har resulterat i att produkter trätt ur läkemedelsförmånerna. Drygt 2.200 utbytesgrupper har omfattats av sänkta priser under perioden. Totalt sett har 33 utbytesgrupper eller cirka 1,5 procent av utbytesgrupperna som omfattats av en prissänkning helt trätt ur förmånerna. Även om det inte går att värdera effekten på individnivå förefaller effekterna av utträden vara relativt liten för patienterna.

Av rapporten framgår det också att trepartsöverläggningar mellan TLV, landstingen och läkemedelsföretag blir ett allt viktigare verktyg för att möjliggöra tidig användning av nya innovativa läkemedel. Sidoöverenskommelser finns hittills inom sex läkemedelsgrupper och totalt omfattas 16 produkter. Främst är det nya läkemedel i förmånerna som omfattas och där är det olika typer av risk som hanteras inom ramen för sidoöverenskommelserna.

TLV har regeringens uppdrag att löpande följa upp läkemedelskostnaderna och uppdraget rapporteras till Socialdepartementet.

Sidinformation


Publicerad
1 december 2016