Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV uppdaterar allmänna råd om ekonomiska utvärderingar

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat om en uppdatering av de allmänna råden om ekonomiska utvärderingar (TLVAR 2003:2). I huvudsak handlar ändringarna om att förtydliga den praxis som TLV tillämpar vid val av jämförelsealternativ.

Sedan de nuvarande allmänna råden började gälla år 2003, har TLV:s praxis utvecklats, bland annat med stöd av domar i förvaltningsdomstolarna. Det fanns därmed ett behov av en uppdatering.

I korthet innebär ändringarna ett tydliggörande av att jämförelsealternativet ska vara det mest kostnadseffektiva av de kliniskt relevanta behandlingsalternativen. Kliniskt relevanta behandlingar är enligt TLV sådana som används i svensk hälso- och sjukvård och som överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Ändringarna innehåller också förtydliganden om att annan behandling än läkemedel, läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna samt i särskilda situationer att läkemedel som används utanför godkänd indikation, kan vara jämförelsealternativ. När det saknas behandlingsalternativ som är kliniskt relevanta och kostnadseffektiva kan jämförelser göras med "ingen behandling". I vissa fall kan det vara motiverat med mer än ett jämförelsealternativ.

Utöver ändringar om val av jämförelsealternativ har förtydliganden gjorts om indirekta jämförelser och betalningsviljestudier. TLV bedömer att de förtydliganden som gjorts kan minska risken för tids- och resurskrävande kompletteringar.

Sidinformation


Publicerad
30 januari 2017