Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV utvärderar kontinuerliga glukosmätare (CGM) för diabetiker

TLV startar upp en hälsoekonomisk utvärdering av CGM-mätare och söker kontakt med företag som marknadsför CGM-mätare i Sverige. Utvärderingen görs på uppdrag av landstingen och ska ligga till grund för en rekommendation för hur CGM-mätare ska användas i hälso- och sjukvården.

– Eftersom det inte finns något register med alla företag som marknadsför CGM-mätare i Sverige har TLV endast kontaktat de CGM-företag som vi känner till. Vi ser därför gärna att företag som vi inte kontaktat hör av sig till oss för att delta i utvärderingen, säger Malin Blixt, enhetschef på TLV.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inledde under 2016 en förstudie om ordnat införande av medicintekniska produkter och metoder. Syftet är att kartlägga landstingens behov av samverkan och av hälsoekonomiska underlag vid beslut om införande av medicintekniska produkter och metoder. Motsvarande process finns sedan 2014 för läkemedel.

Inom ramen för förstudien görs en pilot där en hälsoekonomisk utvärdering av CGM-mätare tas fram. Utvärdering kommer att ligga till grund för en rekommendation från landstingens råd för nya terapier, NT-rådet, för hur CGM-mätare ska användas i hälso- och sjukvården. Den hälsoekonomiska utvärderingen kommer att vara en del i TLV:s pågående regeringsuppdrag med att göra hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter.

Om ert företag säljer CGM-mätare och vill delta i utvärderingen

Marknadsför ni CGM-mätare och vill delta i utvärderingen kontaktar ni sanna.hiort@tlv.se för mer information.

Sidinformation


Publicerad
30 januari 2017