Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV:s årliga internationella prisjämförelse av läkemedel

Det svenska utbytessystemet med periodens vara sänker priserna snabbt på receptbelagda läkemedel. Det framgår av TLV:s årliga internationella prisjämförelse. På läkemedel utan konkurrens ligger de svenska priserna i linje med priserna i övriga länder.

– Sverige tillhör en grupp av tre länder, tillsammans med Danmark och Nederländerna, som har betydligt lägre priser på konkurrensutsatta läkemedel (i periodens vara-systemet) jämfört med övriga europeiska länder, säger Pontus Johansson, senior ekonom på TLV. Det handlar om de läkemedel vars patentskydd upphört och i genomsnitt är prisindex för dessa läkemedel 93 procent högre i övriga länder.

Rapporten visar att mellan åren 2014 och 2015 minskade skillnaden i pris mellan länderna något för konkurrensutsatta läkemedel, men mellan 2015 och 2016 ökade skillnaderna igen vilket förstärkte Sveriges position i gruppen av de länder med de lägsta priserna i Europa.

Analysen visar också att det svenska utbytessystemet sänker läkemedelspriserna snabbt. Priset faller kraftigt direkt efter att det uppstår konkurrens.

I volym utgör konkurrensutsatta läkemedel cirka halva marknaden och de läkemedelsgrupper som mest förklarar att Sverige uppvisar en lägre prisnivå än i de andra länderna är läkemedel inom områdena hjärta och kärl samt nervsystemet. För området hjärta och kärl är index högre i alla andra länder och för området nervsystemet är enbart Danmark, Nederländerna och Slovakien billigare. Inom grupperna kan det dock finnas substanser som är dyrare i Sverige.

Läkemedel utan konkurrens

När det gäller läkemedel utan konkurrens, vilket till övervägande del utgörs av patentskyddade originalläkemedel, hamnar de svenska priserna åren 2016 liksom 2015 bland de åtta länder med högst pris av de 20 jämförda länderna. I genomsnitt är de svenska priserna i linje med priserna i övriga länder.

De svenska priserna har minskat jämfört med övriga länder sedan 2014. Mellan 2014 och 2015 sänktes de svenska priserna som en följd av att TLV fattat nya beslut i flera omprövningar av läkemedel som redan ingår i förmånerna. Förändringen mellan 2015 och 2016 är dock liten.

Om rapporten

Den internationella prisjämförelserapporten är en del i TLV:s uppdrag att följa utvecklingen på den svenska läkemedelsmarknaden i ett internationellt perspektiv och är den tredje rapporten av sitt slag.

Analysen bygger på nationella listpriser på AIP*-nivå.

Analysen jämför prisnivån på läkemedel som används i den svenska öppenvården med 19 andra europeiska länder: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Läkemedel har delats in i segment baserat på förutsättningen för konkurrens i Sverige; läkemedel utan konkurrens och läkemedel med konkurrens vilket inkluderar alla läkemedel som fanns med i utbytet för periodens vara i mars 2016. Läkemedelsdata har grupperats efter substans, beredningsform och styrka.

* = Apotekens inköpspris

Sidinformation


Publicerad
31 januari 2017