Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Sänkta kostnader och kortare handläggningstider

Handläggningstiderna fortsätter att minska för tredje året i rad. Det framgår av TLV:s årsredovisning för 2016 som lämnas till regeringen idag. Under året har också arbetet med att utveckla den värdebaserade prissättningen fortsatt. Trepartsöverläggningar för så kallade TNF-alfa-hämmare mot inflammatoriska led-, hud- och tarmsjukdomar har lett till att kostnadsminskningar möjliggörs på flera hundra miljoner kronor i vården.

Enligt förordningen om läkemedelsförmåner ska handläggningstiden för ansökningar om pris- och subventionsbeslut för nya läkemedel inte överstiga 180 dagar. Under 2016 överskred inget ärende den tidsfristen. Handläggningstiden fortsätter också att stadigt minska. De senaste tre åren har den genomsnittliga handläggningstiden för beslut om nya originalläkemedel minskat med tio dagar. Från år 2014 med 123 dagar till 113 dagar för år 2016.

Mer samarbete inom EU

TLV har under året fått ansvarsfulla roller i ett par strategiska utvecklingsprojekt på EU-nivå. Initiativ som TLV bland annat valt att prioritera och engagera sig i är EUnetHTA-projektet om utvecklad data för bedömning av klinisk effekt av nya läkemedel och medicinteknik . TLV leder det delprojekt som löpande utvärderar hela projektet. TLV deltar också i ett delprojekt som ska utveckla kunskap via register och andra verktyg för att samla in data efter att ett läkemedel har blivit godkänt.

Ytterligare exempel på vad TLV har utfört under 2016:

  • TLV presenterar en internationell prisjämförelse som visar att Sverige har lägst priser i Europa för läkemedel som byts ut på apotek. I Europa betalar man i snitt 2,6 miljarder kronor mer för exakt samma läkemedel.
  • TLV:s beslut om en ändrad handelsmarginal trädde ikraft under året. Justeringen innebär en högre handelsmarginal för dyra läkemedel samtidigt som den fasta delen av ersättningen sänks med 75 öre per förpackning, vilket gör förändringen kostnadsneutral.
  • En analys av marknaden för biologiska läkemedel redovisas. TLV har kartlagt marknaden för biologiska läkemedel som har konkurrens av biosimilarer för att förstå på vilket sätt prispress ska kunna möjliggöras.
  • Regeringen beslutar att ge TLV i uppdrag att etablera en prisjämförelsetjänst inom tandvårdsområdet. Syftet är att patienter enkelt ska kunna hitta information om tandvårdspriser och därigenom få en stärkt ställning som tandvårdskonsumenter.

Sidinformation


Publicerad
21 februari 2017