Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Tillfällig subvention införs

Den 1 april 2017 träder Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket nya föreskrifter för ansökan om pris och subvention för läkemedel för särskilda behov i kraft. Föreskrifterna beskriver vilka regler som gäller vid prissättning och subvention av licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig subvention.

Den största förändringen är att TLV, efter ansökan från företaget, kan besluta om tillfällig subvention för ett godkänt läkemedel som ersätter ett licensläkemedel.

 – Syftet är att patienten inte ska tvingas avbryta en fungerande behandling av ekonomiska skäl under tiden som vi utreder företagets ordinarie ansökan om pris och subvention för läkemedlet, säger Catharina Strömbäck, enhetschef på TLV. Subventionsbeslutet är dock tillfälligt så det är viktigt att vara medveten om att det kan upphöra med kort varsel om TLV avslår den ordinarie ansökan om subvention, exempelvis för att det inte bedöms vara kostnadseffektivt.

Det nya regelverket innebär också förändringar för extemporeläkemedel och licensläkemedel. För licensläkemedelgäller att alla ingår i läkemedelsförmånerna från den 1 april om inte TLV beslutat annat. Extemporeläkemedel ingår i läkemedelsförmånerna under förutsättning att prissättningsformeln i TLV:s nya föreskrift tillämpas. Apoteken beräknar utförsäljningspriset genom att lägga på den reglerade handelsmarginalen precis som tidigare.

Sidinformation


Publicerad
3 april 2017