Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Sidoöverenskommelser spelar en allt större roll

Sidoöverenskommelser som tecknas mellan företag och landsting dämpar kostnadsutvecklingen för läkemedel. De ger också bättre förutsättningar för tidig och jämlik användning. Det konstaterar TLV i sin rapport "Uppföljning av läkemedelskostnader" som nu presenterats för regeringen.

I rapporten skriver TLV att det finns stora utmaningar på läkemedelsområdet både i Sverige och internationellt. Utvecklingen går mot att nya läkemedel introduceras i ett allt tidigare skede, vilket medför att osäkerheterna förknippade med dessa läkemedel ofta är stora.

– Ur det offentligas perspektiv är det viktigt att hantera dessa osäkerheter för att vi ska få ut effektiva läkemedel till patienter snabbt och jämlikt, säger Pontus Johansson, senior ekonom på TLV.

TLV pekar på att det under de kommande åren är sannolikt att de faktorer som ökar kostnaderna för läkemedel kommer att vara starkare än de kostnadsdämpande effekterna. Sidoöverenskommelser kommer kunna bli ett allt viktigare verktyg för att dämpa kostnadsökningen, tillsammans med generisk konkurrens inom periodens vara-systemet samt åtgärder i form av omprövningar och prissänkningar på produkter äldre än 15 år.

Besparing över målet

År 2014 satte regeringen som mål att förmånskostnaderna skulle minska med 1.175 miljoner kronor mellan 2014 och 2017. Av rapporten framgår att den totala besparingen från 15-årsregeln och omprövningar beräknas uppgå till 1.188 miljoner kronor, vilket är marginellt högre än uppsatt mål.

Om sidoöverenskommelser

Idag finns 18 läkemedel som omfattas av sidoöverenskommelser och kostnaden för de läkemedelsområden som har sidoöverenskommelser är knappt femton procent av de totala kostnaderna för läkemedel som ingår i förmånssystemet, som totalt omsätter 28 miljarder kronor.

De områden med flest överenskommelser är inom hepatit C, cancer samt TNF-hämmare. Det är också inom dessa områden där försäljningen är stor med höga behandlingskostnader och där det finns flera konkurrerande företag.

Sidinformation


Publicerad
16 juni 2017