Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nu stärks brukarnas inflytande i nio myndigheter

Nio myndigheter upprättar ett samarbete för att bättre ta vara på patienters och brukares erfarenheter. I förlängningen kommer dessa att få större möjlighet att påverka prioriteringar av morgondagens forskning och kunskapsstöd till vård och omsorg.

Stärkt patient- och brukarinflytande är en av de prioriterade frågorna för Rådet för styrning med kunskap. Därför tillsattes förra året en arbetsgrupp med representanter för samtliga de nio myndigheter som ingår i Rådet, bland annat Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV. Gruppen tog då även hjälp av representanter för fem stora patientorganisationer och intresseföreningar. Och nu har de nio myndigheternas generaldirektörer ställt sig bakom gemensamma rekommendationer som ska stärka brukarnas inflytande på framtida satsningar och forskning.

Rekommendationerna handlar bland annat om att undvika dubbelarbete. Myndigheternas samråd med patient- och brukarorganisationerna ska samordnas och effektiviseras. Och med ökad systematik kan kvaliteten i samråden höjas. Arbetet kommer att drivas framåt av ett myndighetsövergripande nätverk.

Mårten Jansson, representant för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, hoppas att kunskapsstyrningen härmed kommer att kunna anpassas bättre till de faktiska behoven:
– Som brukare eller patienter bjuds vi in till olika hearings, där vi säger ungefär samma sak hela tiden. Nu får vi en chans att ha dialog med flera myndigheter, samtidigt. Samarbetet kommer också att göra det lättare för både myndigheter och brukare att följa upp konkreta satsningar.

Kontaktperson för arbetet med brukarsamverkan mellan myndigheter har hos TLV varit Sophia Brodin, enhetschef på TLV. Kontaktuppgifter till Sophia Brodin finner du till höger på sidan. Läs rapporten ”Patient- och brukarorganisationers delaktighet i den statliga styrningen med kunskap. Slutredovisning till Rådet för styrning med kunskap”, till höger på sidan.

I arbetsgruppen ingick representanter för följande fem intresseorganisationer: Diabetesförbundet, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, Pensionärernas iksorganisation, Funktionsrätt Sverige, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.

I Rådet för styrning med kunskap ingår följande nio myndigheter: Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Inspektionen för vård- och omsorg, Läkemedelsverket, Myndigheten för delaktighet, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Kontakta Sophia Brodin:
sophia.brodin@tlv.se

Sidinformation


Publicerad
17 november 2017