Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Botande hepatit C-läkemedel subventioneras till alla patienter

Läkemedel som botar kronisk hepatit C kommer att subventioneras till alla patienter, oavsett fibrosstadium och genotyp. Det har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutat.

- En stor del av de svårast sjuka patienterna har under de senaste åren behandlats, samtidigt har kostnaderna för att behandla en patient med hepatit C sjunkit avsevärt. Tack vare att kostnaderna har sjunkit kraftigt kan vi nu även subventionera behandling till patienter i de lägsta fibrosstadierna, säger Sophia Brodin, enhetschef TLV.

Subventionen utökas nu till att även omfatta de lindrigast sjuka med hepatit C, det vill säga patienter i fibrosstadier F0 och F1. Den utökade subventionen gäller för sex av tio botande hepatit C-läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna. Med de nya lägre läkemedelskostnaderna kan betydligt fler patienter behandlas jämfört med tidigare, utan att samhällets kostnader ökar.

TLV, landstingen och företagen har haft så kallade trepartsöverläggningar. Dessa har resulterat i att landstingen och vissa företag kommit överens om att teckna sidoöverenskommelser. Det innebär att landstingen och företagen delar på de ekonomiska riskerna kring hur många patienter som behandlas samt hur länge. Sidoöverenskommelserna är en del av underlaget för TLV:s beslut.

- Arbetet tillsammans med landsting och företag har fungerat bra och lett till betydligt lägre kostnader. Det möjliggör att även de lindrigast sjuka patienterna kan behandlas, säger Sophia Brodin. 

När de första botande läkemedlen mot hepatit C lanserades 2014 var läkemedelskostnaden för att behandla en patient mellan 600 000 och 1 300 000 kronor. Idag finns läkemedel som kostar betydligt mindre än 100 000 kronor.

Bakgrund

År 2014 fick läkemedelsmarknaden ett stort genombrott i och med lanseringen av de nya, botande läkemedlen mot hepatit C. Samtidigt var priset högt och antalet patienter stort, uppskattningsvis omkring 40 000 i Sverige. Detta innebar att läkemedlen mot hepatit C till en början enbart subventionerades till de svårast sjuka, patienter med allvarlig leverpåverkan i fibrosstadium F3 och F4. I juli 2015 utvidgades subvention till att även omfatta de patienter med måttlig leverpåverkan, fibrosstadium F2.

Sidinformation


Publicerad
14 december 2017