Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Sverige får en miljard i återbäring av läkemedelsindustrin

Tack vare överenskommelser som tecknas mellan företag och landsting dämpas kostnaden för läkemedel i Sverige och för år 2017 beräknas läkemedelsbolagen betala tillbaka närmare en miljard kronor, vilket är trettio procent mer än tidigare år. Det framgår av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) internationella rapport ”Utvecklingen av läkemedelsutgifter i Sverige”.

– Överenskommelserna ger möjlighet att hantera osäkerheter för att få ut nya innovativa och effektiva läkemedel till patienter snabbare och mer jämlikt. De frigör också betydande resurser som kan användas till annan angelägen hälso- och sjukvård, säger Pontus Johansson senior ekonom på TLV. 

I rapporten skriver TLV att det finns stora utmaningar på läkemedelsområdet både i Sverige och internationellt. Utvecklingen går mot att nya läkemedel introduceras i ett allt tidigare skede, vilket medför att osäkerheterna kring dessa läkemedel ofta är stora. TLV skriver att det under de kommande åren är sannolikt att de faktorer som ökar kostnaderna för läkemedel kommer att vara starkare än de kostnadsdämpande effekterna. Överenskommelser kommer dock bli ett allt viktigare verktyg för att dämpa kostnadsökningen.

Fakta
• Sedan 2014 har landsting och företag genom nationella överenskommelser för vissa läkemedel kommit överens om att företagen lämnar en viss del av läkemedelskostnaden i återbäring till landstingen. TLV koordinerar denna process inom ramen för trepartsöverläggningar och följer löpande upp utfallet av överenskommelserna.

• De områden med flest överenskommelser är inom hepatit C, cancer samt TNF-hämmare. Det är också inom dessa områden där försäljningen är stor med höga behandlingskostnader och där det finns flera konkurrerande företag.

• I läkemedelsavtalet mellan staten och SKL om statsbidrag för läkemedelsförmånerna delar staten och landstingen på den återbäring som överenskommelserna genererar. 70 procent av återbäringen tillfaller landstingen och 30 procent staten.

Sidinformation


Publicerad
19 december 2017