Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Fler behandlingar ingår i tandvårdsstödet

Idag gör Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ändringar i det statliga tandvårdsstödet.

TLV har sett över regelverket för tandreglering vilket nu leder till att något fler patienter kan få tandregleringsbehandling inom tandvårdsstödet.

Regelverket utökas också med några fler behandlingar, bland annat med tre nya åtgärder för borttagning av tandsten. Tidigare har endast patienter som har sjukdom i munnen fått ersättning för att ta bort tandsten inom tandvårdsstödet.

Det sker även ett antal förtydliganden och språkliga ändringar så att innehållet i regelverket för det statliga tandvårdsstödet ska bli tydligare och enklare att tillämpa.

Den 15 januari 2018 träder ändringarna i kraft.

Fakta om tandvårdsstödet

  • TLV beslutar vilka behandlingar som ska ingå i tandvårdsstödet och beräknar även referenspriserna, som ligger till grund för hur stor ersättning patienterna får för olika tandvårdsåtgärder.
  • Skyddet mot höga kostnader börjar gälla när man betalat för tandvård som enligt referenspriserna överstiger 3 000 kronor. För kostnader mellan 3 000 kronor och 15 000 kronor betalar patienten 50 procent. När kostnaden överstiger 15 000 kronor betalar patienten 15 procent.

Sidinformation


Publicerad
15 januari 2018