Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Gemensam utvärderingsrapport av Alecensa

TLV har tillsammans med motsvarande myndigheter i Kroatien, AAZ, och i Österrike, HVB, skrivit en gemensam utvärderingsrapport inom EUnetHTA för läkemedlet Alecensa.

Alecensa används som ensam behandling i första och andra linjen vid anaplastiskt lymfomkinas-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer hos vuxna patienter.

Den gemensamma utvärderingen gäller första linjens behandling.

EUnetHTA är ett nätverk för europeiska HTA-myndigheter där TLV ingår. HTA (Health Technology Assessment) är en term för medicinsk utvärdering.

23 januari 2018 publicerades rapporten på EUnetHTA:s webbplats. Länk till rapporten finner du till höger.

Sidinformation


Publicerad
30 januari 2018