Logotype. Gå till startsidan

Mesta möjliga hälsa för skattepengarna

Alla patienter med hepatit C kan få subventionerade läkemedel och arbetet med uppföljning av läkemedel har tagit fart. Detta lyfter Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i årsredovisningen för 2017.

TLV:s vision är mesta möjliga hälsa för skattepengarna och under året har TLV tillsammans med andra aktörer lyckats nå flera viktiga resultat som förverkligar visionen.

De senaste årens trepartsöverläggningar har lett till att kostnaderna på Hepatit C-läkemedel, som för ett par år sedan uppgick till som mest 1,3 miljoner kronor per behandling, sänktes till betydligt under 100 000 kronor per behandling.

– Vårt arbete tillsammans med landstingen och berörda företag ledde bland annat till att TLV i slutet av förra året fattade beslut som gjorde det möjligt för alla patienter med hepatit C att få subventionerad behandling, säger generaldirektör Sofia Wallström.

Under 2017 har TLV också startat flera utvecklingsprojekt kring så kallad real world data som handlar om att ta reda på vilken faktisk nytta ett läkemedel har. Detta arbete kommer att fortsätta under 2018 och görs i samarbete med bland annat andra myndigheter, registerhållare, företag och akademi.

- Detta är strategiskt viktiga frågor för TLV. Ett utvecklat arbete med uppföljningen ger oss bättre möjligheter att hantera de utmaningar vi har med att värdera läkemedel utifrån osäkra underlag, så att patienterna får tillgång till nya effektiva läkemedel utan onödiga dröjsmål, säger Sofia Wallström.

Ytterligare några nedslag från 2017:

  • En miljard i återbäring till landstingen
    Tack vare överenskommelser som tecknas mellan företag och landsting dämpas kostnaden för läkemedel i Sverige och för år 2017 beräknas läkemedelsbolagen betala tillbaka närmare en miljard kronor till landstingen, vilket är trettio procent mer än tidigare år.

  • Prisjämförelsetjänst för tandvård
    TLV redovisade en delrapport om regeringsuppdraget att etablera en webbaserad prisjämförelsetjänst för tandvård. Prisjämförelsetjänsten ska öka möjligheten för allmänheten att få en bild av prisnivåer inom tandvården. I juni 2018 ska slutrapporten lämnas till regeringen.

  • Kartläggning av stomi
    TLV gjorde en kartläggning av marknaden för stomiprodukter som visar att antalet personer med stomi i Sverige ökar snabbare än befolkningstillväxten. Rapporten visar också att läkemedelsförmånerna erbjuder en god sortimentsbredd för personer med stomi, vilket skapar förutsättningar för god och jämlik vård i hela lande

Läs mer om 2017 i årsredovisningen till höger på sidan.

Sidinformation


Publicerad
22 februari 2018