Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Apotekens e-handel växer och nyetablering av apotek bromsas upp

-Vi ser en tydlig marknadsförändring, branschen investerar i e-handel och är återhållsamma med att öppna nya apotek. Det säger Pontus Johansson, enhetschef på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Sveriges kraftiga ökning av nya apotek har bromsat upp samtidigt som apotekens e-handel växer och samtliga apotekskedjor bedriver e-handel. Det framgår av en rapport från TLV om apoteksmarknadens utveckling i Sverige. E-handeln av receptförskrivna läkemedel växte med 40 procent i antal förpackningar och 20 procent i försäljningsvärde under förra året.

Apotekens e-handel täcker 98 procent av riket

En kartläggning som TLV gjort i samarbete med apoteksmarknadens aktörer visar att e-handelns totala täckning på postnummernivå är 98 procent mätt på apoteksvaror under perioden mars till maj 2018. I 92 procent av postnummerområdena tillhandahålls receptförskrivna läkemedel av minst två e-handelsaktörer. I genomsnitt har e-handeln sju procent av marknaden för receptförskrivna läkemedel. Kommuner med lägre apotekstäthet tenderar att ha en högre andel e-handel. Landsbygds- och pendlingskommuner har också en högre andel e-handel än större städer.

–De senaste årens utveckling med fler apotek, ökade öppettider och en växande e-handel har lett till att det är möjligt att få tillgång till läkemedel och farmaceutisk rådgivning en större del av dygnet, säger Pontus Johansson.

Utifrån de resultat som framkommer i rapporten ser TLV inte att det finns skäl att aktualisera en ny översyn av handelsmarginalens nivå eller utformning.

Fakta

  • Sedan 2010 har Sverige haft en nettoökning av 478 apotek.
  • I maj 2018 fanns det 1 407 apotek i Sverige, vilket var några färre än i december 2017.
  • TLV är den myndighet som bestämmer hur hög ersättning som apoteken ska få för att expediera receptbelagda läkemedel, den så kallade handelsmarginalen. Apoteken får nästan fem miljarder kronor i ersättning. Resterande del av apotekens intjäning kommer bland annat från handelsvaror, receptfria läkemedel och läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet.

Sidinformation


Publicerad
19 november 2018