Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nu går det att ansöka om glesbygdsbidrag för apotek

Nu finns ansökningsblankett för glesbygdsbidrag för verksamhetsåret 2018. Ansökan ska ha kommit in till TLV senast 1 mars 2019.

Syftet med bidraget är att skapa förutsättningar för god läkemedelsförsörjning och tillgång till farmaceutisk kompetens i glesbygden. Förra året betalades knappt 11 miljoner kronor ut till 35 apotek.

För att apotek ska kunna få bidraget ska det:

  • vara placerat mer än tjugo kilometer från ett annat apotek,
  • ha haft försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel som uppgått till mellan en och tio miljoner kronor för verksamhetsåret och
  • ha haft sina lokaler öppna så att konsumenter kunnat få tillgång till läkemedel under samtliga kalendermånader.

Bidrag betalas ut under andra kvartalet 2019, efter att TLV prövat samtliga ansökningar.

Sidinformation


Publicerad
10 januari 2019