Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Första piloterna för utvärdering inom det nordiska samarbetet FINOSE pågår

De första utvärderingarna inom FINOSE har nu startat. FINOSE är ett samarbete mellan myndigheter i Norge, Finland och Sverige. Syftet med samarbetet är att patienterna snabbare ska få tillgång till nya effektiva läkemedel genom att göra gemensamma hälsoekonomiska bedömningar.

FINOSE-samarbetet lanserades i mars 2018 som ett potentiellt verktyg för snabbare tillgång till nya effektiva läkemedel i Finland, Norge och Sverige. Inom ramen för samarbetet i FINOSE, fördelas arbetet med den hälsoekonomiska bedömningen av ett nytt läkemedel mellan de tre HTA-myndigheterna TLV (Sverige), Statens legemiddelverk, NoMA (Norge) samt läkemedelsverket Fimea (Finland) vilket kan bidra till snabbare utvärderingar och enhetliga rapporter samtidigt som det underlättar ansökningsprocessen för företagen.

Två företag har kommit in med underlag för de första utvärderingarna inom ramen för FINOSE. Den ena utvärderingen, Tecentriq, kommer ske inom klinikläkemedelsuppdraget. Läkemedlet Tecentriq från Roche används i kombination med Avastin och kemoterapi vid behandling av icke-småcellig lungcancer. Den andra utvärderingen sker inom ramen för en subventionsansökan.

Kontaktperson: Anna Strömgren, e-post: anna.stromgren@tlv.se

Sidinformation


Publicerad
24 januari 2019