Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Pilotprojekt gav ökad förståelse av kvalitet för stomiopererade

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har tillsammans med ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet genomfört ett pilotprojekt för att prova nya sätt att samverka. Projektet har bland annat ökat förståelsen för vad kvalitet utifrån stomiopererades perspektiv innebär.

TLV och ILCO har under flera år haft en kontinuerlig dialog kring stomiprodukter i läkemedelsförmånerna och i mars 2018 inleddes ett gemensamt pilotprojekt. Organisationerna definierade tillsammans målet och bestämde hur projektet skulle genomföras. Projektet valde att fokusera på kvalitet ur stomiopererades perspektiv. I en enkät på sociala medier gav närmare 600 stomiopererade sin upplevelse av livskvalitet och hur deras vardag påverkas av stomi.

- Tack vare enkätresultatet har vi fått nya insikter i om hur stomiopererade upplever livskvalitet, bland annat framgår att det finns ett stort behov av ett brett sortiment såväl som att få hjälp att hitta individuella lösningar, säger Karin Melén, enhetschef på TLV.

På TLV fattar vi beslut som i hög grad påverkar patienter och brukare. Det finns därför ett stort värde i att fördjupa samverkan med patienter inom olika områden för att öka kunskapen och förståelsen för patienters behov och utmaningar. Pilotprojektet med ILCO har varit ett nytt och framgångsrikt sätt att samverka, säger Karin Melén.

Lärdomar från projektet och resultatet av enkäten har sammanställts i en promemoria.

Se dokument till höger på sidan.

Mer om enkätresultatet

Enkätresultatet visade att för majoriteten med stomi fungerar det väl; över 60 procent av deltagarna angav att deras livskvalitet inte påverkas alls eller påverkas ganska lite av stomin. Det framgår att livskvaliteten påverkas mindre ju längre en person har levt med en stomi. Generellt sett är skillnaderna mellan svar från enkätdeltagare med olika typer av stomi små. De grupper som dock utmärker sig i enkäten är personer med två stomier respektive personer med tillfällig stomi. Till exempel anger dessa grupper i högre utsträckning att deras livskvalitet är påverkad. Därtill sover de sämre än övriga grupper, har flest problem med läckage, har minst tillit till sitt bandage och känner sig mest begränsade i vardagen jämfört med deltagare med en stomi och/eller med en permanent stomi. Många av enkätdeltagarna hade även förslag på produktförbättringar, till exempel bättre lås på de tömbara påsarna och olika färger och mönster på stomipåsarna.

Enkätresultatet bekräftar den bild som ILCO och TLV delar om att det finns ett behov av ett brett sortiment såväl som individuella lösningar för personer med stomi. Många olika faktorer påverkar valet av stomiprodukter för den enskilde stomiopererade. Att vissa deltagare angett att de hade problem med sin stomi under den första tiden tyder på att det är särskilt viktigt att stomiopererade får individanpassat stöd för att tidigt hitta rätt stomibandage.

Sidinformation


Publicerad
4 april 2019