Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Fler patienter får tillgång till läkemedel inom högkostnadsskyddet

Från den 2 juni nästa år kommer patienter som hämtar ut receptbelagda läkemedel på apotek att kunna få byta till ett likvärdigt läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet, även om läkemedlet på receptet inte ingår i högkostnadsskyddet.

Idag ska apoteken enbart byta ut läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. Förändringen sker till följd av lagändringar som även möjliggör utbyte av så kallade smittskyddsläkemedel.

- Förändringen medför att fler patienter kommer få tillgång till läkemedel inom högkostnadsskyddet. Det kommer också ge kostnadsbesparingar för regionerna, säger avdelningschef Inger Erlandsson på TLV.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket förbereder det nya regelverket i samråd med E-hälsomyndigheten och Läkemedelsverket. Bland annat måste TLV:s föreskrifter anpassas och regioner, apotek och förskrivare informeras inför att lagändringarna träder i kraft.

Delrapport pekar på besparingar för patienter och regioner

TLV har i en delrapport av det pågående förberedelsearbetet bland annat analyserat hur det nya regelverket kommer att påverka regionerna och patienterna ekonomiskt. Analysen visar att utbytet gör att patienterna totalt kan spara 83 miljoner kronor.

För regionerna ökar kostnaderna för bytena in i förmånerna med cirka 23 miljoner kronor. Utbytet av smittskyddsläkemedel kommer däremot ge en besparing för regionerna på cirka 87 miljoner kronor. Det nya regelverket uppskattas därför leda till att regionerna totalt sett gör en besparing på över 60 miljoner kronor.

Sidinformation


Publicerad
29 maj 2019