Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV utvecklar arbetet kring kombinationsbehandlingar

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att genomföra ett utvecklingsarbete kring prissättning av kombinationsbehandlingar med start i början av hösten 2019. Ett samarbete har inletts med ett konsultföretag.

Syftet med utvecklingsarbetet är att öka förutsättningarna för att relativt dyra kombinationsbehandlingar blir tillgängliga för patienterna till en rimlig kostnad.

Kombinationsbehandlingar, främst inom cancerområdet, kan innehålla flera patentskyddade och ofta relativt dyra läkemedel. En kombination kan innehålla både upphandlade läkemedel och läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet och flera företag kan äga olika komponenter i en kombination. Detta skapar utmaningar ur ett prissättnings- och subventionsperspektiv och det finns behov av att nya processer och verktyg tas fram.

Målsättningen är att involvera regionerna (landstingen), relevanta funktioner inom regionernas samverkansmodell för läkemedel, läkemedelsföretag, LIF, Läkemedelsindustriföreningen, samt andra relevanta aktörer i utvecklingsarbetet.

Sidinformation


Publicerad
5 juli 2019