Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Utträden ur läkemedelsförmånerna 1 augusti

Etalpha 0,25 mikrogram, Leflunomide medac 15 mg, samt Maviret, 100 mg/40 mg, finns bland de läkemedel som utträder ur läkemedelsförmånerna på företagets begäran den 1 augusti.

Etalpha 0,25 mikrogram, 100 kapslar utträder ur förmånerna på företagets begäran. Generika finns kvar inom läkemedelsförmånerna. För recept på Etalpha 0,25 mg som är utfärdade innan 1 augusti 2019 kan apoteket expediera ett utbytbart alternativ som fortfarande ingår i läkemedelsförmånerna, medan för recept som utfärdas efter 1 augusti 2019 måste något av de utbytbara alternativ som ingår i förmånerna förskrivas för att utbyte på apotek och expedition inom förmånerna ska kunna ske.

Leflunomide medac 15 mg, 30 tabletter utträder ur förmånerna på företagets begäran. Varan är inte utbytbar. Substansen Leflunomid i styrkorna 10 mg och 20 mg finns kvar inom förmånen.

Maviret, 100 mg/40 mg, 84 filmdragerad tablett utträder ur läkemedelsförmånerna på företagets begäran. Från och med den 1 augusti 2019 ingår läkemedlet inte längre i förmånerna. Efter utträdet av Maviret kvarstår andra läkemedel i förmånerna som subventioneras till patienter med hepatit C oavsett fibrosstadium.

Sedan 1 januari 2018 har Maviret ingått i läkemedelsförmånerna med subvention till patienter med hepatit C oavsett fibrosstadium. Inom ramen för trepartsöverläggningar har regionerna och företaget tecknat en sidoöverenskommelse som inneburit att företaget har betalat tillbaka en del av läkemedelskostnaden till regionerna. Eftersom ett av villkoren i sidoöverenskommelsen är att läkemedlet ska ingå i läkemedelsförmånerna betyder utträdet att sidoöverenskommelsen upphör. Detta innebär i sin tur att företaget inte längre kommer att betala tillbaka en del av kostnaden för Maviret till regionerna för patienter som påbörjar behandling med Maviret efter den 31 juli 2019.

I samband med utträdet uppdaterar regionernas råd för nya terapier, NT-rådet, rekommendationen till regionerna för läkemedel vid behandling av kronisk hepatit C.

Sidinformation


Publicerad
8 juli 2019